Projekt wnętrz: PWM architekci medic | www.pwmarchitekci.pl
Zdjęcia: Kamila Markiewicz-Lubańska | www.wnetrzawobiektywie.pl
Stylizacja wnętrz: Marysia Szymańska