Projekt wnętrz: Monika Skuza | www.cudniebosko.pl/
Zdjęcia: Kamila Markiewicz-Lubańska | www.wnetrzawobiektywie.pl
Stylizacja wnętrz: Marysia Szymańska